Tarieven

Je krijgt van mij na de behandeling een factuur gemaild die je binnen 14 dagen moet betalen.

Betalingsvoorwaarden

1.      Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle    behandelovereenkomsten tussen mij en jou als cliënt.

2.     Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Dit geldt ook als je onverhoopt ziek wordt. 
Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd aan jou in rekening te brengen.

3.     De kosten van een behandeling dienen door jou binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

4.     Als je het bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum hebt betaald, ben je "in verzuim" zonder dat ik je verder hoef te berichten en mag ik rente in rekening brengen van 1% per maand of een gedeelte van de maand over de hoofdsom zolang je de factuur niet betaald.

5.     Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan ik je een 1e betalingsherinnering sturen. 
Voor het verzenden van deze betalingsherinnering kan ik een bedrag van €15,= (administratie- en portokosten) aan je -de cliënt in rekening brengen.

6.     Bij niet-betaling van de rekening, verhoogd met de 1% rente en de administratie- en portokosten ( € 15,=), volgt een 2e herinnering. 
(bij een aangetekende brief: bijbehorende kosten.)

7.     Als je  binnen 7 dagen na de datum van de 2e betalingsherinnering de rekening niet betaald, dan kan ik zonder je daarover te berichten zelf incasomaatregelen treffen of dit door anderen laten uitvoeren.

8.     Alle buitengerechtelijke incassokosten die verband houden met de invoering van de gedeclareerde bedragen zijn voor jouw rekening.
De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van €35.

9.     Bij een betalingsachterstand heb ik het recht om verdere behandeling "on hold" te zetten totdat je je rekening(en) hebt betaald.


Vergoeding zorgverzekeraar 

Craniosacraaltherapie is echt een andere therapievorm dan bijvoorbeeld fysiotherapie. Controleer svp zelf de vergoeding van Cranio door jouw zorgverzekering zodat je niet voor financiele verrassingen komt te staan.
Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend

Aangesloten bij

Register voor Craniosacraaltherapie Nederland: R00182
Beroepsvereniging UCN
AGB-code praktijk: 90-57497
AGB-code therapeut: 90-049029
KVK-nummer: 57297851
BTW nummer: NL135688474B01