Lichaamswerk helpt om je eigen plek aan nemen en te groeien in de breedte 

Hoogte en Breedte

Hooggevoelige zielen
wiens diepe innerlijke 
beleving in hun jonge jaren
onvoldoende ruimte krijgt

Die niet goed kunnen 
groeien in de breedte 
omdat naast hen
ouders, broers of zussen staan
die hiervoor geen ruimte laten,

groeien vaak in de hoogte,
naar de plek waar ze ook 
nog zo mee verbonden zijnOmdat ze door gebrek aan
ruimte om hen heen
met name verticaal leven,
kennen ze de diepte van hun wezen
en ontdekken ze vaak al jong
in de hoogte hun ware thuis

in deze verticale verbinding
groeit hun zelfvertrouwen,
vinden zij hun anker van waaruit
zij op latere leeftijd hun plaats
innemen op de aarde

En dan begint voor hen
de groei in de breedte....

Astrid Esmeralda Klompstra 
bundel: Zwijgend Goud

Hoogbegaafd & Hoogsensitief

Hoogbegaafd

Delphi-definitie van Hoogbegaafdheid
Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creeren.

Die definitie ziet er fijn, leuk en mooi uit. Ongeveer 2,5 procent van de bevolking is hoogbegaafd. Een aantal mensen in deze groep presteert bovengemiddeld goed op school en in hun werk.
Het is minder bekend dat een ander deel bestaat uit veranderaars, verbeteraars, buitenbeentjes, andersdenkenden, vrijbuiters, rebellen en non-conformisten.
Zij hebben een andere manier van denken en kijken en voelen zich daarom vaak onbegrepen, alleen en in een moeilijke positie gebracht met wat ze denken dat er wordt verwacht tegenover wat ze zelf denken dat de bedoeling is.
Veel hoogbegaafden worden te weinig erkend in hun talenten en behoeften aan autonomie. Ze worden onbewust gevraagd zich aan te passen. Hoogbegaafden voelen zich vaak niet begrepen en missen een bepaalde diepgang in de verbinding met hun omgeving.   
Het kan soms lijken alsof er geen plek voor hen is in de samenleving. Ze gaan zich zo aanpassen dat ze zichzelf en hun identiteit verliezen, dat ze het gevoel hebben niet meer te weten wie ze zijn en wat ze willen.

Emoties als boosheid, teleurstelling en gevoelens van eenzaamheid, gemis aan echte verbinding, onbegrip, oververmoeidheid komen vaak voor.
Omdat het hoofd uitermate goed werkt wordt dat vaak de plek waar mensen zich terugtrekken. Het lijf waar al die "nare" emoties zich afspelen wordt zo steeds meer braakliggend terrein. Ook de prettige gevoelens en emoties worden steeds minder waarneembaar en doorvoelbaar. 
Dezelfde terugtrekmechanismen "helpen" ook om onze eigen natuurlijke fysieke signalen steeds minder op te merken. Daar waar ons lijf vertelt dat we in gevaar zijn, een keuze niet gezond is, een bepaalde last te zwaar is en we die informatie niet opmerken, die signalen niet herkennen, brengen we ons zelf schade toe. 
Je lijf dat heel veel kan hebben en heel lang kan meebuigen, moet steeds harder gaan praten om iets duidelijk te maken. 
Als hoogbegaafde en moeder van hoogsensitieve en hoogbegaafde kinderen, kan ik goed volgen hoe iemand zich voelt en wat er belangrijk is in het contact. Ik ken het snelle denken, het overzien, de leerhonger, het aanpassen, het belang van eerlijkheid, het onbegrip, het buiten de boot vallen en de eenzaamheid.

Hoogsensitief

Sensitieve mensen nemen met hun zenuwstelsel de zintuigelijke indrukken van diverse aard (geluid, licht, caffeine, honger, pijn, kunst en stemming van anderen) uit de omgeving veel intensiever waar dan anderen met een minder sensitief zenuwstelsel.

Er wordt geschat dat ca 20% van de bevolking hoogsensitief is.
Hoogbegaafden zijn in het algemeen ook hoogsensitief. Ook het waarnemen van hoogbegaafden wordt gekenmerkt door scherpte en genuanceerdheid. Alle zintuigen staan altijd op scherp. Alles komt tegelijkertijd, in de volle nuance, heel precies en met de volle lading binnen. 

Ze ervaren meer en ze ervaren intenser dan anderen en daarnaast verwerken ze al deze informate grondiger en nauwkeuriger.
Intuitief nemen hoogsensitieve mensen vaak ook makkelijk emotie, lading waar bij anderen. 

Het is belangrijk dat het onderscheid tussen wat van de ander is en wat van jou is duidelijk blijft. 
Mensen die heel gevoelig zijn voor hun omgeving, kunnen daar last van hebben. Ongemerkt wordt er soms veel geabsorbeerd in het eigen systeem en daar kan iemand onrustig, opgejaagd of  geirriteerd van raken. Om met de overprikkeling om te gaan en de onrust in het lijf niet meer te voelen gaan sommige mensen nog meer in hun hoofd zitten.  
Zelfkennis, jezelf kunnen waarnemen, bij jezelf kunnen blijven in het contact met de ander, niet vanuit je enorme voelsprieten maar vanuit je gegronde lijf gaan voelen en in staat zijn om jezelf te kunnen dragen zijn de sleutels tot verandering.

Herken jij je hierin? 

Jij....

- bent nieuwsgierig, stelt veel vragen, discussieert graag, 
- wil geen "chitchat" maar de diepte in, 
- hebt moeite met autoriteit, "omdat ik het zeg" werkt niet,
- bent rechtvaardig, eerlijk is heel belangrijk,
- hebt veel complexe gedachten en gevoelens waardoor je zelf overprikkelt kunt raken,  
- hebt veel uiteenlopende interesses, 
- bent met veel dingen tegelijk bezig, 
- hebt voor veel talent,
- verwacht hoge mate van kwaliteit, 
- bent perfectionistisch,
- weet dat werk zonder uitdaging moeilijk wordt om te doen,
- wordt door mensen "te" gevoelig, intens, druk gevonden.

Hoogbegaafdheid gaat samen met hoogsensitiviteit

Hoogsensitiviteit is kort samengevat een aangeboren eigenschap van bovengemiddeld waarnemingsvermogen. Dit waarnemen kan zijn: zien, ruiken, voelen, proeven, horen maar de sensitiviteit kan zich ook anders uiten namelijk in de door de Poolse psychiater Dabrowsky genoemde  "overexacibilities".

Deze bovengemiddelde gevoeligheid kan worden gezien in de volgende dimensies: 


Psychomotorische gevoeligheid - gedreven, veel bewegen, veel praten, druk, opgewonden
Zintuigelijke gevoeligheid - verfijnd en intens beleven van geluid, geur, smaak, beelden, huidcontact
Intellectuele gevoeligheid - leerhonger, drang tot begrijpen, zoeken naar waarheid en wijsheid, denken over denken
Verbeeldingskracht - groot voorstellingsvermogen, beelden en metaforen in taal
Emotionele gevoeligheid - intense emotie, meevoelend, sterke gehechtheid 

Met cranio kun je experimenteren met- en leren rust te vinden in je lijf in alle hectiek die de grote stroom aan informatie/prikkels soms oplevert in je systeem.

Contact opnemen

Netherlands

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.