Investering & Vergoeding 2024

Goed om te weten

Een afspraak wordt minimaal 24 uur van tevoren door jou geannuleerd of gewijzigd. Dit geldt ook als je onverhoopt ziek wordt. Voor afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.


*) overleg met mij of een korte sessie passend is bij je hulpvraag.
**) Indien je facturen wilt indienen bij je zorgverzekeraar is dat bij een factuur voor een  pakket of traject waar individuele cranio sessies in zitten, niet mogelijk. Je kunt vooraf de pakketprijs betalen en na de pakket-periode van mij een overzicht met de data van de cranio-sessies krijgen die je wel bij je zorgverzekeraar kunt indienen.

Je krijgt van mij na de (eerste) behandeling een factuur gemaild die je binnen 14 dagen moet betalen. 
Bij een pakket of traject ontvang je een factuur en betaal je vooraf het bedrag.
Particuliere sessies zijn vrijgesteld van BTW.

Mogelijkheden voor vergoeding via werkgever

Het is als particulier best een investering om een traject aan te gaan. Wellicht zijn er mogelijkheden voor vergoeding of een tegemoetkoming in de kosten via je werkgever. Je kunt denken aan een budget voor persoonlijke ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid of een vitaliteitsbudget.

Kijk je CAO erop na of ga de mogelijkheden voor een opleidings- of een ander budget na bij je leidinggevende of de HR afdeling. Eventueel maak ik een offerte voor een passend traject.

Voor werkgevers / zelfstandig ondernemers 

Thuis zijn in je lijf, je eigen plek aannemen, patronen herkennen en grenzen aangeven zijn waardevolle instrumenten in het terugdringen van ziekteverzuim of verlagen van de ervaren werkdruk.

Neem contact op voor meer informatie en een aanbod op maat.

Kosten voor professionele ontwikkeling voor zelfstandige ondernemers zijn aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.
Neem voor advies contact op met je accountant, boekhouder of belastingadviseur.

Verzekeraars bieden naast inkomenszekerheid (de verzekeringen) ook graag een financiële steun in de rug bij (preventie- en re-integratie)activiteiten die terugkeer op de werkvloer mogelijk maken.
Informeer voor de mogelijkheden en de voorwaarden bij uw verzekering.

De overheid stelt regelmatig subsidieregelingen open waar ondernemers en organisaties gebruik van kunnen maken.

Vergoeding zorgverzekeraar 

Craniosacraaltherapie is echt een andere therapievorm dan bijvoorbeeld fysiotherapie. Controleer svp zelf de vergoeding van Cranio door jouw zorgverzekering zodat je niet voor financiele verrassingen komt te staan.
Aan het overzicht onder de knop kunnen geen rechten worden ontleend

Betalingsvoorwaarden 

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen mij als therapeut en jou als cliënt.
2. Annuleer een afspraak minimaal 24 uur voor het tijdstip van de behandeling en bij afspraken op de maandag graag minimaal 48 uur voor het tijdstip van de behandeling.  Bij te laat annuleren ontvang je een factuur voor de gereserveerde tijd 

3. De door mij gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen binnen 14 dagen na datum van de factuur door je te zijn betaald.
4. Indien je het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum hebt betaald, ben je in verzuim zonder dat er een nadere ingebrekestelling is vereist en mag ik rente in rekening brengen van 1% per maand of een gedeelte van de maand over de hoofdsom zolang je in gebreke blijft aan je verplichtingen te voldoen.

5. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum stuur ik je een 1e betalingsherinnering.

6. Bij niet-betaling van de rekening, volgt een 2e herinnering. Als ik uiteindelijk een aangetekende brief moet versturen komen daar de bijbehorende kosten bij voor jou.

7. Voldoe je binnen 7 dagen na de datum van de 2e betalingsherinnering niet aan je verplichtingen, dan ben ik zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

8. Alle buitengerechtelijke incassokosten die verband houden met de invoering van de gedeclareerde bedragen komen dan ten laste van jou. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van €35.

9. Bij betalingsachterstand mag ik verdere behandeling "on hold" zetten totdat je aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan.


Aangesloten bij

Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten 
(LVNT) lidnummer: R182
AGB-code praktijk: 90-57497
AGB-code therapeut: 90-049029
KVK-nummer: 57297851

BTW nummer: NL135688474B01