Prijslijst

Je krijgt van mij na de behandeling een factuur gemaild die je binnen 14 dagen moet betalen.

Betalingsvoorwaarden 

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen mij als therapeut en jou als cliënt.
  2. Annuleer graag een afspraak minimaal 24 uur voor het tijdstip van de behandeling en bij afspraken voor de maandag graag minimaal 48 uur voor het tijdstip van de behandeling. Ik reserveer tijd voor je en die kan ik anders niet gebruiken om een andere cliënt te behandelen. 
  3. De door mij gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen binnen 14 dagen na datum van de factuur door je te zijn betaald.
  4. Indien je het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum hebt betaald, ben je in verzuim zonder dat er een nadere ingebrekestelling is vereist en mag ik rente in rekening brengen van 1% per maand of een gedeelte van de maand over de hoofdsom zolang je in gebreke blijft aan je verplichtingen te voldoen.
  5. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum stuur ik je een 1e betalingsherinnering.
  6. Bij niet-betaling van de rekening, volgt een 2e herinnering. Als ik uiteindelijk een aangetekende brief moet versturen komen daar de bijbehorende kosten bij voor jou.
  7. Voldoe je binnen 7 dagen na de datum van de 2e betalingsherinnering niet aan je verplichtingen, dan ben ik zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
  8. Alle buitengerechtelijke incassokosten die verband houden met de invoering van de gedeclareerde bedragen komen dan ten laste van jou. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15 % van de hoofdsom met een minimum van €35.
  9. Bij betalingsachterstand mag ik verdere behandeling "on hold" zetten totdat je aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan.


Vergoeding zorgverzekeraar 

Craniosacraaltherapie is echt een andere therapievorm dan bijvoorbeeld fysiotherapie. Controleer svp zelf de vergoeding van Cranio door jouw zorgverzekering zodat je niet voor financiele verrassingen komt te staan.
Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend

Aangesloten bij

Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten 
(LVNT) lidnummer: R182
AGB-code praktijk: 90-57497
AGB-code therapeut: 90-049029
KVK-nummer: 57297851
BTW nummer: NL135688474B01